View

View★更多相關新聞 • View

 • 反川普群眾 (圖)  View

 • Previous imageNext image

  2016年11月13日週日 台北標準時間下午1時34分

  希拉蕊.柯林頓說,她的挫敗,要怪柯米(JamesComey)於大選登場數天前致函國會,宣布針對她任職國務卿期間使用私人電郵伺服器處理公務,是否涉及不當處理機密重啟調查。 • View

  View

  View  落敗的希拉蕊.柯林頓於9日早上發表敗選演說後,一直保持低調。

  屏東縣九如鄉小額借貸快速撥款  1 / 30

  美380萬人連署 籲選舉人團改投柯林頓
  全美約1億人沒投票 希拉蕊敗選主因?
  嗆川普反仇恨上街 仇恨口號卻滿天飛
  丈夫投給川普 憤怒妻罰他30天不能行房
  「美國優先」 川普政府恐施壓台灣  1 - 25 / 30

  Share to Pinterest • 記者目前尚未連絡到希拉蕊.柯林頓的發言人,針對此置評。中央社(翻譯) • View • var t_MediaGalleryBobaSpotlight_end = new Date().getTime(); • 兩位參與視訊會議人士透露,希拉蕊.柯林頓告訴她的捐款者,川普逮住柯米的前後兩次宣布,利用它們來攻擊她。

 • View  View

  View

 • Share to Twitter  View

  View

 • View

 • View

  View

  View • var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();  View • 文章標籤
  創作者介紹
  創作者 rrztxvln79 的頭像
  rrztxvln79

  天使之城

  rrztxvln79 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()